Лесно конфигуриране на мрежовите настройки на Windows

В тази статия ще покажем бърз начин за конфигуриране на мрежовите настройки на Windows.

Представете си следната ситуация: имате лаптоп, който ползвате на две места. На едното място се ползва статичен IP адрес със следните параметри:

IP: 192.168.20.10
Network mask: 255.255.255.0
Gateway: 192.168.10.3
DNS: 192.168.10.2
WINS: 192.168.10.4

Конфигурация със статично IP

На другото място просто се ползва DHCP:

Конфигурация с DHCP

Тук идва интересното - когато прехвърляте от статично IP към DSCP просто отмятате само на едно място, но обратната процедура изисква въвеждане на всички данни. По-долу е обяснено как да си спестим този излишен труд.


Програмата netsh

Netsh е една доста удобна конзолна програма за управление на мрежовите интерфейси. Тя има доста богати възможности, но тук ще ползваме част от тях. Можете да намерите повече информация на http://support.microsoft.com/?kbid=242468.

Ще ползваме .bat файлове, които описват двете конфигурации. Повече за този тип файлове на http://en.wikipedia.org/wiki/Batch_file.

Трябва да знаете името на интерфейса, който ще променяте. Това става от Start -> Control panel -> Network connections (вижте картинката). В нашия случай това е Local Area Connection. Ако компютъра ви има няколко LAN карти (мрежови интерфейса) определете в кой точно включвате кабела. Ако става въпрос за Wireless, в нашия случай това ще е Wireless Network Connection.

Списък на мрежовите интерфейси

Статичен IP адрес

За да зададем статичен IP адрес създаваме файла static.bat, със следното съдържание:

netsh interface ip set address name="Local Area Connection" static 192.168.20.10 255.255.255.0 192.168.2.3 1
netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.20.2
netsh interface ip set wins "Local Area Connection" static 192.168.20.4

Първият ред настройва IP 192.168.20.10  с маска 255.255.255.0 и gateway 192.168.2.3. Втория ред задава DNS сървъра, а трети - WINS сървъра.

Динамичен IP адрес

Създаваме файл dhcp.bat:

netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp
netsh interface ip set dns "Local Area Connection" dhcp

Ако DNS сървъра не се взима автоматично (доста редки случаи, но всеки админ с номера си), командите са следните:

netsh interface ip set address "Local Area Connection" dhcp
netsh interface ip set dns "Local Area Connection" static 192.168.30.2

където 192.168.30.2 е IP на DNS сървъра.

Финалът

Да речем, че двата файла са създадени в My documents. Създаване shortcuts на Desctop-а и работата е готова. Сега вместо да се пипат настройките на мрежата всеки път, просто се стартира съответния файл.

Коментари:

Dimiter (27-01-2010 17:52) :
за новите версии на операционните системи на Microsoft не е лошо (ама никак дори) elevate-над команден промпт ... и да се пише името на интерфейса по следния начин: За IP4 - netsh interface ipv4 set dns "Local Area Connection" static 194.145.63.2 например ;)

Обратно към списъка със статиите

Тази страница последно е променяна на 2020-09-25 12:45:53